Copyright © 2024 Tüm hakları Olasihaberler.com'da saklıdır.

Güncel Son dakika Haberler – olasihaberler.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. 2024-2028 Yıllarını Kapsayan Aile Güçlendirme Stratejik Planı

2024-2028 Yıllarını Kapsayan Aile Güçlendirme Stratejik Planı

haberci haberci -
11 0

Aile Güçlendirme Yaklaşımları ve Müdahalelerinde Üç Düzeyli Yapı

2024-2028 yıllarını kapsayan 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyetten oluşan eylem planı ile sosyal hizmet müdahalesi çerçevesinde, aileyi güçlendirme yaklaşımları ve müdahalelerinde üç düzeyli yapı öngörülmüştür.

Birinci Düzey: Aileyi Bir Arada Tutmaya Odaklanan Yaklaşımlar

Birinci düzeyde, aileyi bir arada tutmaya odaklanan yaklaşımlar ön plandadır.

İkinci Düzey: Risk Altındaki Ailelere Odaklanan Yaklaşımlar

İkinci düzeyde, risk altındaki ailelere odaklanan ve bu riskleri azaltmayı hedefleyen yaklaşımlara yer verilmektedir.

Üçüncü Düzey: Risk Altında Olan Ailelere Hizmet Sunmayı Hedefleyen Yaklaşımlar

Üçüncü düzeyde, risk altında olup zarar gören ailelere hizmet sunmayı hedefleyen yaklaşımlara odaklanılmaktadır.

Aile bireyleri ve ebeveynlere eğitim ve farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılacak.

Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması

2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planın bir parçası olan “Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması” kapsamında belirlenen ana hedefler şunlardır:

  • Dinamik Nüfus Yapısı ile Aile ve Evlilik Kurumunun Korunması
  • Aileyi Tehdit Eden Şiddet, Zararlı Akımlar ve Alışkanlıklarla Mücadelenin Güçlendirilmesi
  • Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine Yönelik Uluslararası Alanda Etkinliğin Artırılması

Bu hedefler doğrultusunda demografik faktörlerle sosyal hizmet ve politikaların geliştirilmesine yönelik sosyal araştırmalar gerçekleştirilecek. Nüfusun aktif ve dinamik yapısının korunması için cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında aile bireyleri ve ebeveynlere eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacaktır.

Analiz Çalışmaları ve Sahada Çalışma

Doğurganlık hızının düşmesi ve boşanma hızının artması nedeniyle Türkiye’de ilk defa sahada çalışma yürütülecektir. Doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızının en yüksek olduğu İzmir, Antalya ve Karaman’da analiz çalışmaları gerçekleştirilecektir. Uzman personel, ailelerle ve boşanmış çiftlerle birebir görüşecek ve özel anketler uygulayacaktır. Bu çalışmaların sonucunda belirlenecek politikalar, söz konusu illerde uygulanacaktır.

İlgili Yazılar